จัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์จัดตารางงาน infoBoard

planning board จะแสดงภาพกิจกรรมและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ ตลอดจนแสดงสถานะคำสั่งในปัจจุบันด้วย ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง จงสามารถเพิ่มเติม แก้ไขการนัดหมายโครงการ และการมอบหมายงานได้อย่างรวดเร็ว ซอฟต์แวรร์นี้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบการทำงานสำหรับทุกธุรกิจในทุกด้านซึ่งรวมถึงการจัดตารางต่างๆในบริษัทไว้ด้วยกันในเครื่องมือเดียว เพียงแค่มองภาพรวมเพียงครั้งเดียวก็เห้นขั้นตอนการทำงานในบริษัทได้ทุกด้าน...ทดลองใช้ infoBoard ได้แล้ววันนี้

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG