Colofon

infoBoard Center Nederland - België

Hugo de Grootstraat 50  6522 DG Nijmegen - Nl.

Representative: Vincent van Willenswaard
Tel.: +31 (0)24 - 67 93 739
Mobiel: +31 (0) 6 52 150 452
E-Mail: info@nl.infoboard.biz

Registry court: Amtsgericht Hamburg
Register number: HRB 115199

Sales tax identification number according to § 27a UStG::
DE 274190275

Manging Director:  Andreas Hinze

Beperking van de aansprakelijkheid voor interne inhoud

De inhoud van onze website is samengesteld met uiterste zorgvuldigheid.We hebben echter geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van de pagina's. Op grond van artikel 7, lid. 1 van de TMG (Telemediengesetz - Tele Mediawet), dat wij als service providers aansprakelijk zijn voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten. Echter, overeenkomstig de punten 8 tot 10 van de TMG, wij als dienstverleners niet verplicht zijn om externe informatie te verstrekken of opgeslagen op onze website te controleren. Zodra we ons zijn bewust geworden van een specifieke overtreding van de wet, zullen wij onmiddellijk de inhoud in kwestie verwijderen. Geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze kwestie kan worden aangenomen vanaf het tijdstip waarop de inbreuk wordt bij ons bekend is.

Beperking van de aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar de websites van derden ("externe links "). De inhoud van deze websites is niet onder onze controle en kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor deze externe content aanvaarden. In alle gevallen is de leverancier van informatie van de gelinkte websites aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Op het tijdstip waarop de links werden geplaatst zijn er geen overtredingen van de wet waren herkenbaar voor ons. Zodra een overtreding van de wet aan ons bekend is, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen. van de verbinding in kwestie.

Copyright

De inhoud op deze website gepubliceerd vallen onder de wetten op het auteursrecht van Duitsland. Verwerking, distributie of elke vorm van gebruik buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of auteurs in kwestie.

Data protection

Een bezoek aan onze website kan resulteren in opslag op onze server van informatie over de toegang tot (datum, tijd, pagina geopend). Dit komt niet overeen met een analyse van persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mail adres). Als persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit alleen - voor zover mogelijk - met de voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. Eventuele toezending van de gegevens aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker mag niet plaatsvinden. We wijzen u er nadrukkelijk op dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld via e-mail) beveiligingsproblemen kan geven. Het is daarom onmogelijk om het systeem te beschermen van de gegevens tegen toegang door derden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat als gevolg van een dergelijke beveiligingsproblemen. Het gebruik door derden van alle gepubliceerde contactgegevens voor het doel van reclame is uitdrukkelijk uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam mail.

"Via Infoboard plannen wij al onze orders heel flexibel en overzichtelijk. Aan elke opdracht zijn meteen ook de relevante documenten gelinkt en meteen opvraagbaar."

Transport Cools - Zeebrugge - Belgie

"Met het plannen in infoboard  is een enorme efficiëntieslag gemaakt welke ik in 2018 verder zal gaan uitbreiden. De tool werkt relatief simpel maar is zeer veelzijdig en is door de vakkundige instructie van Vincent (vertegenwoordiger van Infoboard) direct te gebruiken. infoBoard is een aanrader voor elke planner!"

NRG

"Duidelijke informatie, goede ondersteuning en infoBoard is een mooi (software)pakket om mee te werken."

Meilof Riks

"infoBoard voldoet aan al onze eisen en wensen wat betreft onze planningsafdeling. Om het programma met al haar functionaliteiten nog beter toe te kunnen passen hebben wij een cursus bij ons op locatie   gehad welke was toegespitst op onze situatie met vooraf vastgestelde punten die aan bod dienden te komen om ons verder te helpen.  Al met al een zeer productieve dag die ons zeker verder heeft  gebracht!"

Volta Belting

"InfoBoard een perfect planningssysteem, dus een echte aanrader. Vincent staat steeds paraat als er vragen zijn en komt steeds met de juiste oplossing aan."

Best Bend (B)