Arbeitsprozesse zeigen und verstehen – mit der infoBoard Plantafel

Wyraźnie zaplanować złożone zadania.

Oprogramowanie planowania infoBoard jest narzędziem elastycznym przeznaczonym dla przedsiębiorstw do skutecznej organizacji procesów pracy, dostosowanym do obszaru. Dzięki  wyrazistości i funkcjonalności przewyższa inne oprogramowania tego typu, a arkusze kalkulacyjne stają się płynne. Ponadto, nasza tablica planowania daje wgląd w przebieg zamówień w każdej chwili i towarzyszy Panu na drodze do optymalnej produkcji.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG