infoBoard Planung im Maschinen- und Anlagebau

Klucz do skutecznej budowy.


Zbudować skutecznie maszyny i urządzenia dzięki jasnemu planowaniu infoBoard-a.

Lepiej mobilizować zasoby na każdym etapie projektu używając graficznego planowania.

infoBoard jest elastycznym i przyjaznym narzędziem planowania dla wydajności procesów budowy maszyn i urządzeń. Z codziennym wyświetlaniem stanu realizacji zadań i zamówień, i z funkcjami zawiadomienia w przypadku sytuacji zagrożenia oraz z wyraźnym planowaniem zdolności, nasza tablica służy jednemu celowi: ustalanie i przestrzeganie terminowości.

Oprócz ogólnego widoku wszystkich procesów bieżących, oprogramowanie umożliwia  integrację planowania zadań i urlopów, przygotowanie materiału, a także planowanie zasobów. Zadania chwilowo wstrzymane otrzymują priorytetowe pierwszeństwo. To doprowadzi do większego bezpieczeństwa i przejrzystości w całym przedsiębiorstwie.

Jednocześnie  osoby odpowiedzialne  mogą ciągle używać oprogramowania. Ponadto graficzny interfejs zapewni przyjazne planowanie zawsze z wynikami jasno  zrozumiałymi.

Przygotować budowę maszyn i urządzeń do Industrie 4.0 z programem infoBoard.

Oprogramowanie infoBoard jasno planuje projekty każdej wielkości w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń,także dla cyfrowych procesów zgodnie ze wzorem industrie 4.0. Aplikacja intuicyjna ułatwia zarządzanie procesami. Mogą Państwo prosto ustalać  kolejność  i pierwszeństwo zadań i  przydzielać je personelowi. Równocześnie, centralne komponenty, tzn. postępy zamówień bieżących oraz wykorzystanie zasobów, zostają przejrzyste we wszystkich obszarach Państwa firmy.

Tablica planowania umożliwi szybkie reagowanie w przypadku zmiany warunków ramowych: nieobecność, prośby klienta o krótkoterminową dodatkową dostawę, albo inne nieprzewidziane zdarzenia. Zawsze można natychmiast zmieniać istniejące planowanie. Liczne informacje pod postacią wykresów pomagają Państwu ustalać nową kolejność. Trzeba tylko zdefiniować wydajność maszyn do pracy albo  przestoju, a wtedy telefonicznie poinformować personel o zmianach wchodzących w życie.

infoBoard służy osobom odpowiedzialnym jako narzędzie centralnego planowania i wykonania. Dzięki wyświetlaniu przydzielań personelu pod postacią wykresów, nasza tablica planowania przedstawi widok całości i ulepszy komunikację w firmie. Planowanie optymalizowane ulepsza przestrzeganie terminowości. To zmniejsza ryzyko i wzmacnia zaufanie Państwa klientów.

infoBoard, to nie tylko planowanie. Program dużo uczy Państwa o przedsiębiorstwie. Na przykład, identyfikuje problemy procesowe, które mogą zostać rozwiązane grupowo. Wyniki planowania dają solidną podstawę aby ulepszyć procesy biznesowe i stosować nowe metody w praktyce w przedsiębiorstwo, a  także  dla Państwa klientów.

  • Moduł infoBoard SyncTool Server umożliwia synchronizację  portfela zamówień z tablicą planowania.
  • Das Modul infoBoard Converter nimmt beliebige Daten aus beliebigen Auftragsverwaltungssystemen, konvertiert diese in das infoBoard Format und schreibt die Datensätze in die Tabellen des infoBoard SyncTool Servers.

 

 

+49 40 696 6486-40

Możemy Państwu pomóc na początku. Proszę się skontaktować.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG