Planung der Montagetermine und der Miterbeiter Fahrzeug Einsatzes

Klucz do odpowiedniego profilu.


Instalowanie okien terminowo – dzięki oprogramowaniu planowania infoBoard.

Optymalizowanie używania zasobów, ustalenie terminów przez „drag-and-drop”:procesy stają się perfekcyjne dzięki trablicy planowania.

Skorzystaj z progamu infoBoard, z prostej i elastycznej kontroli na wszystkie procesy produkcji i instalacje okien przez intuicyjny i graficzny interfejs. Szybkie przydzielanie zadań, ogólny i całkowity widok bieżących zamówień: z tymi funkcami, można natychmiastowo dopasować w każdej chwili planowanie projektów do zapytań klientów.

Nasza przyjazna tablica planowania informuje Państwa o każdej porze o stanie planowania:od instalowania w miejscu do terminu zakończenia produkcji. Ponadto mogą Państwo,  zarządzać na zasadzie scentralizowanej: nieobecności, zaplanowane urlopy, utrzymanie maszyn i flot pojazdów oraz ich łączność z codziennymi działalnościmi. Z tymi funkcjami mogą Państwo odkrywać nieograniczone zdolności produkcyjne i do nich dopasować planowanie.

Dla zadowolenia klientów: zaplanować produkcję i instalowanie okien dzięki infoBoard.

Prosto i elastycznie, tablica planowania infoBoard umożliwi skuteczne zaplanowanie  produkcji i instalacje okien. Z intuicyjnym interfejsem, oprogramowanie zapewni maksymalną łatwość obsługi. Dzięki nieskomplikowanym funkcjom, takimi  jak możliwość powiększania i przybliżanie widoku w kalendarzu, dają Państwu szybki, ogólny widok.

Trzymaj rękę na pulsie z  terminowym  oprogramowaniem infoBoard. Integracja funkcji tablicy planowania w codziennych działalnościach umożliwi poprawę  terminowości i wzrost zadowolenia klientów przy optymalizacji wykorzystania zasobów. Automatyczne przypomnienia o terminach przyczyniają się do porządnego wykonania zamówień (np. dostawa żaluzji lub sprawdzanie potwierdzenia terminowego dla instalowania okna).

Przez aplikację serwera „Client”, tablica planowania informuje personel o zasadniczej kwestii planowania (tj. kto, kiedy, gdzie, z którymi zasobami) i to w czasie rzeczywistym i w pełnej przejrzystości. Poza tym, obliczenie mobilne godzin informuje Państwa o postępach instalowania i o produkcji.

Program działa jako automatyczne rozwiązanie przeznaczone d zarządzania zamówieniami. Na Państwa życzenie, program może zostać zintegrowany z systemem: wszystkie zamówienia i informacje o nich są dostępne bez podwójnego przechwytywania na jednokierunkowym lub na dwukierunkowym interfejsie.

infoBoard ułatwia skompleksowane zarządzenie zamówieniami i wyświetla procesy biznesowe według sprawdzonej metody - tablica planowania uzupełniona przez pożyteczne funkcje programowe. Odrębne sporządzenie i listy „Excell” dla planowania zamówień, urlopów albo instalacji zostają płynne.

Wszystkie informacje o zarządzaniu zamówieniami przez oprogramowanie planowania mogą zostać wykorzystane przez moduł BusinessControlling, aby rozpoznawać nadwyżki produkcji. Ponadto mają Państwo do dyspozycji dokładne empiryczne dane w związku z planowaniem. Moduł BusinessController jest odpowiedni do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Sie konnen auch das Map-Modul benutzen und die Darstellung der geplanten Aufgaben in einer weltweiten Kartenansicht haben.

+49 40 696 6486-40

Możemy Państwu pomóc na początku. Proszę się skontaktować.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG