infoBopard Planung in der Zerspanungstechnik

Klucz do precyzyjnego kształtu.


Wydajna obróbka skrawaniem dzięki tablicy infoBoard.

Optymalne zlecenia produkcyjne, maksymalne wykorzystanie maszyn: lepsza jakość obróbki skrawaniem z planowaniem graficznym.

Z oprogramowaniem planowania infoBoard  zaplanują Państwo wszystkie etapy przebiegu obróbki skrawaniem. Codzienny widok stanu realizacji zamówień zapewni przestrzeganie terminowości i umożliwi wcześniejszą identyfikację sytuacji zagrożenia.

Stałym celem programu infoBoard jest wydajność: wykorzystanie maszyn i zlecenia produkcyjne mogą zostać zaplanowane razem. Tak  mogą Państwo zoptymalizować przepływ materiałów, ustalać początek produkcji i zdefiniować kolejność. Szybko zauważą Państwo zdolności  i wykorzystanie  maszyn. Elastyczne przeplanowywanie z równowartościowymi zasobami jest  możliwe.

Oprogramowanie może stworzyć wszystkie plany w czasie planowania zadań i urlopów. Decydujący argument za precyzją: graficzne planowanie jest zawsze proste i  stale mają Państwo widok na ich efekty.

Zaplanować łatwo złożone procesy obróbcze dzięki infoBoard.

Przyjazna tablica planowania infoBoard umożliwi Państwu jasno i prosto koordynację wszystkich procesów obróbki. Zlecenia produkcyjne zostają przydzielane maszynom i personelowi, elastycznie a zlecenia i pierwszeństwa zostają szybko ustalone. Najważniejsze informacje są zawsze dostępne dla współpracowników: tablica planowania wyświetla stan traktowania bieżących zamówień oraz wykorzystanie zasobów w każdym obszarze firmy.

Zmiany planowania w przypadku zmiany warunków ramowych, wejdą w życie szybko i elastycznie. Nieprzewidziane utrzymanie sprzętu albo naprawa , nieobecność, prośba klienta o dodatkową dostawę albo inne nieznane okoliczności mogą modyfikować planowanie skutecznie. Liczne informacje pod postacią wykresów pomagają Państwu przydzielać wydajność maszyn do pracy albo wprowadzić czas przestoju.

Tablica planowania jest centralnym narzędziem w którym wszystkie osoby odpowiedzialne mogą wprowadzić dane. Trzeba przekazać telefonicznie współpracownikom  modyfikacje, które od razu wchodzą w życie. Jasne i  widoczne przydzielenie zadań załogi i maszyn (o zostaje wyprodukowane przez którą maszynę i kiedy) ulepsza porozumiewanie się w przedsiębiorstwie.

infoBoard ulepsza przestrzeganie terminowości. Zmniejszając ryzyko wzmacnia Państwa niezawodność . Ponadto wyniki tablicy planowania przedstawiają możliwość ulepszenia procesów biznesowych i ustalać nowe lepsze metody na korzyść przedsiębiorstwa i Państwa klientów.

Jeszcze więcej dostępnych aplikacji  dla planowania obróbki dzięki infoBoard:

  • Moduł infoBoard SyncTool Server umożliwia synchronizację  portfela zamówień z tablicą planowania.
  • Nasze aplikacje WebView opierające się na przeglądarce dają Państwu dostęp do list przetwarzania, bezpośrednio w Państwa miejscu pracy: wprowadzić ilość sztuk, rozpocząć, przerwać albo skończyć zamówienia.
  • Dodatkowe aplikacje Business Controller dają analizę wskaźników produkcji pokazującą możliwości optymalizacji w produkcji.
  • Das Modul infoBoard Converter nimmt beliebige Daten aus beliebigen Auftragsverwaltungssystemen, konvertiert diese in das infoBoard Format und schreibt die Datensätze in die Tabellen des infoBoard SyncTool Servers.

 

 

+49 40 696 6486-40

Możemy Państwu pomóc na początku. Proszę się skontaktować.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG