Meeting über Personaleinsatz mit infoBoard

Prosty sposób na ulepszenie planowania.


Inteligentne planowanie współpracy z oprogramowaniem infoBoard.

Optymalny podział zadań, równomierne obciążenia i skuteczna organizcja współpracy z planem graficznym.

infoBoard zapewni elastyczne i intuicyjne planowanie podziałów zadań współpracowników. Oprogramowanie codziennie informuje o postępach realizacji zadań i zamówień oraz ostrzega o sytuacjach zagrożenia. infoBoard umożliwia szybką interwencję aby zapewnić punktualne dostawy.

Tablica planowania jest zawsze dostępna, dla osob odpowiedzialnych za przechwytywanie albo modyfikowanie danych. Wykończone zadania mogą zostać potraktowane przekrojowo  priorytetetowo. W ten sposób infoBoard zwiększy bezpieczeństwo planowania w przedsiębiorstwie i doprowadzi do większej przejrzystości. Poza ogólnym widokiem, oprogramowanie analizuje zdolności i możliwości pracowników, biorąc pod uwagę zadania, urlopy i kolejność realizacji zamówień. Graficzny interfejs zapewni proste planowanie i jasne wyniki.

Planowe przygotowanie współpracowników do procesów zautomatyzowanych na wysokim poziomie - skuteczne skoordynowanie z infoBoard.

Dzięki infoBoard, mogą Państwo w prosty sposób określić  terminy dla  usługobiorców i klientów, podobnie z planowaniem wykorzystania personelu. Można przypisać zadania personelowi elastycznie, określając ich pierwszeństwo i kolejność. Ponadto tablica planowania wizualizuje konkretne postępy zamówień w toku a także wykorzystanie zasobów.

Planowanie współpracy może szybko zostać dopasowane do nowych okoliczności: w przypadku choroby, dodatkowego zapytania klienta o krótkoterminowej dostawy lub  innych nieprzewidzianych zdarzeń. Nasze oprogramowanie pozwala zmodyfikować planowanie współpracy dostarczając licznych wizualnych informacji i optymalizując kolejność zadań. Następnie należy telefonicznie poinformować współpracowników i zaistniałych zmianach.

Centralnym narzędziem oprogramowania jest tablica, odpowiadająca za organizację i wykonanie zadań. Prezentacja w formie tablicy, która przypisuje zadania personelu (kto, co, gdzie, kiedy) ulepsza komunikację i zapewnia przestrzeganie terminów. W rezultacie zmniejsza się ryzyko i wzmacnia zaufanie partneróy handlowych.

Dzięki wynikom planowania współpracy możecie Państwo więcej się dowiedzieć o Waszej firmie. Analiza bieżących problemów i nowe metody w praktyce są korzystne dla Państwa firmy i klientów

Do Państwa dyspozycji są następujące moduły w planowaniu współpracy infoBoard :

  • Moduł infoBoard SyncTool Server umożliwia synchronizację stanu realizacji zamówień z tablicą planowania.
  • Z modułem infoBoard SyncExchange Server można zsynchronizować zadania tablicy planowania z kalendarzem Outlook współpracownika.
  • Moduł infoBoard Business Controller umożliwia opracowanie tablicy planowania i wykonywanie  analiz dzięki wykresom.

+49 40 696 6486-40

Możemy Państwu pomóc na początku. Proszę się skontaktować.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG