Fertigungsleiter zeigt Mitarbeiter die infoBoard Plantafel auf Tablet-PC

Prosty sposób przestrzegania terminowości.


Oszczędność czasu z elektroniczną tablicą planowania.

Podnieść zdolności produkcji w sposób -prosty, elastyczny i zrozumiały.

Oprogramowanie planowania współpracy umożliwia koordynowanie  wszystkimi procesami z maksymalną elastycznością. Nadrzędnym celem jest przestrzeganie Państwa terminowości.

Codziennie są Państwo informowani o postępach zadań i zamówień. Zawsze z ogólnym widokiem na procesy produkcji. infoBoard łączy się z głownymi czynnikami: planowanie zadań i urlopów, zarządzanie zasobami, koordynacja prac konserwacji i naprawa zakładów produkcyjnych. Tablica planowania umożliwia przeciwdziałanie  w sytuacji zagrożenia. Poprzez klasyfikacje etapów produkcji, oprogramowanie zapewnia wydajną współpracę. Każdy   współpracownik może wnieść poprawki. Graficzny interfejs zapewnia proste użytkowanie.

W każdej chwili można skutecznie planować dzięki infoBoard.

Planowanie jest skuteczne w najdrobniejszych szczegółach.: Każdy etap produkcji może zostać przydzielony współpracownikowi lub maszynie, nawet dla cyfrowych procesów produkcji według pojęcia "Industrie 4.0". Można ustalić  kolejność zadań i pierwszeństwo wykończynia produktu. Tablica planowania dostępna przekrojowo zapewni przejrzystość w  postępach zamówień i wykorzystania zasobów w Państwa przedsiębiorstwie.

Gdy maszyna jest w naprawie albo w konserwacji, jeśli klient zmieni termin dostawy albo  jeden z współpracowników- z Infoboard łatwo przystosują się Państwo do tych sytuacji. Liczne wizualne informacje oprogramowania ułatwiają reorganizację procesów produkcji. Tablica planowania jest centralnym narzędziem wspomagającym przepływ informacji. W przypadku nagłych zmian wystarczy elefonicznie poinformować personel o  wprowadzonych zmianach.

Przejrzyste i jasne przydzielenie zadań współpracownikom i maszynom poprawia komunikację. Używanie infoBoard zapeweni przestrzeganie terminowości, zmniejszy ryzyko opóźnienia dostawy i wzmocni zaufanie klientów Państwa.

Tablica planowania daje Państwu wartościowy wgląd w przebiegu działań dla wewnętrznych analiz i korekt.  Mogą Państwo  w szczególności stosować nowe metody w praktyce, dla procesów produkcji dla przedsiębiorstwa i korzyści klientów.

Dla planowania produkcji z infoBoard ofierujemy następne moduły:

  • Moduł infoBoard SyncTool Server umożliwia synchronizację danych portfela zamówień z tablicą planowania. Wspomaga też otwarty interfejs danych wszystkich systemów. W niektórych przypadkach należy zainstalować  Konwerter danych infoBoard-a.
  • Moduł infoBoard Business Controller umożliwia opracowanie tablicy planowania i wykonywanie  analiz dzięki wykresom.

+49 40 696 6486-40

Możemy Państwu pomóc na początku. Proszę się skontaktować.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG