Multiprojektplanung mit infoBoard

Prosty sposób osiągnięcia celów


Planowanie w zależności od zasobów z oprogramowaniem infoBoard.

Należy zawsze zachować ogólny widok- od zasobów do terminów dostawy.

infoBoard zapewni planowanie elastyczne i przejrzyste dla Państwa projektów oraz zamówień klientów. Biznesowe procesy zostają zaplanowane dokładnie, przydzielając zasoby wprost do zadań. Menedżer zasobów wraz z tablicą planowania, ma do dyspozycji skuteczne narzędzie  koordynowania personelu. Narzędzie planowania jest dostępne dla każdego kierownika projektu, który może od razu wypisywać nowe dane i wprowadzić priorytety.

Sytuacje zagrożenia zostają identyfikowane dzięki infoBoard, żeby wcześnie, skutecznie, stosownie zareagować. Zasoby przydzielane przekrojowo są wyraźnie wyświetlone. Codzienne wyświetlanie zadań przyczynia się do szacunku dla pryncypiów terminów dostaw.

Zaplanować projektów w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.

Tablica planowania infoBoard zwiększa bezpieczeństwo planowania każdego działu firmy, zapewnia maksymalną przejrzystość dla całości projektów, integrację planowania zadań i urlopów, a także kolejność rozpoznawania według pierwszeństwa co tworzy optymalną bazę dla planowania zdolności.

Planowanie graficzne przyjazne zapewnia wyniki jasno zrozumiale i dostępne dla wszystkich obszarów. Postępy zamówień bieżących i wykorzystanie zasobów są wyraźnie wyświetlone Korzystaj z elastycznego przydzielania personelu do projektów oraz z intuicyjnej i prostej definicji kolejności rozpoznawania do poziomu pierwszeństwa projektów. Przejrzystość ulepsza porozumiewanie się między współpracownikami, co jest decydujące dla przestrzegania terminowości.

Z naszą tablicą planowania, reaguj prosto i elastycznie w każdych okolicznościach od nieobecności współpracownika do dodatkowej prośby klienta o zmianie: w razie potrzeby nasze oprogramowanie pomaga Państwu zaplanować nową optymalną kolejność rozpoznawania, dostarczając licznych graficznych informacji Państwa danych. W ten sposób chroni przed pomyłkami planowanymi przez „ad-hoc decyzje”.

Poza planowaniem, oprogramowanie infoBoard umożliwi monitorowanie przebiegów firmowych. Analiza daje solidną podstawę optymizacji procesów biznesowych i stosowania nowych metod w praktyce.

Następujące moduły są do Państwa dyspozycji w planowaniu projektów z infoBoard:

  • Moduł infoBoard infoPro umożliwi wstępne zaplanowanie projektów w liście i na diagramie „Gantt”. Na Państwa życzenie, można zaimportować automatycznie wstępne planowanie w tablicy planowania i scalić je z planami istniejących projektów.
  • Z modułem infoBoard SyncExchange Server można prosto zsynchronizować  plany projektów z kalandarzem „Outlook” współpracownika.
  • Moduł infoBoard Business Controller umożliwia wykorzystanie tablicy planowania koncentrując się na wykorzystaniu zasobów, na kamieniach milowych, na punktach pomiarowych i wykonywać ich jasną analizy dzięki wykresom.

+49 40 696 6486-40

Możemy Państwu pomóc na początku. Proszę się skontaktować.

„Dzięki infoBoard, jesteśmy w stanie łączyć w jednej tablicy planowania stan  postępu, dostępności, zdolności i wykorzystania  załogi i maszyn.”

Hermle AG