วิธีง่ายๆ ในการขอรับความช่วยเหลือรอบด้าน


เราช่วยให้คุณใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากซอฟต์แวร์วางแผนงาน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอนวิธีการใช้ infoBoard ไปจนถึงการอัพเดท โปรดติดต่อทีมงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

ยิ่งคุณทราบขอบเขตการทำงานของ infoBoard มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น เราสามารถช่วยคุณได้ เราให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์วางแผนงานตามความต้องการของคุณ เราให้บริการตั้งแต่โทรศัพท์ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโปรแกรมไปจนถึงการฝึกสอนพิเศษที่บริษัทของคุณเอง

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG