วิธีง่ายๆ ในการรับชมภาพรวมครบวงจร


รับชมกระบวนการของคุณด้วย infoBoard

เห็นทุกกระบวนการโดยมองเพียงครั้งเดียว โดยใช้ซอฟต์แวร์วางแผนงานชั้นนำ

เมื่อใช้ infoBoard คุณจะสามารถแสดงกระบวนการทางธุรกิจได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น คุณจึงสามารถตรวจสอบสิ่งที่สำคัญในระหว่างการวางแผนโครงการ กระบวนการผลิต การจัดสรรพนักงานและเครื่องจักร หรือหน้างานได้ในทันที

ภาพสกรีนช็อตตัวอย่างการวางแผนด้วย infoBoard คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

การผลิตเบื้องต้น และการวางแผนการผลิต
การผลิตเบื้องต้น และการวางแผนการผลิต
การวางแผนการผลิต ในเครื่องจักรเฉพาะทาง
การวางแผนการผลิต ในเครื่องจักรเฉพาะทาง
การวางแผนอุปกรณ์ เน้นช่วงเวลาที่ทำงานโดยใช้ เทคนิคกระจกฝ้าอินโฟบอร์ด
การวางแผนอุปกรณ์ เน้นช่วงเวลาที่ทำงานโดยใช้ เทคนิคกระจกฝ้าอินโฟบอร์ด
ลำดับของการวางแผนหลายโครงงาน
ลำดับของการวางแผนหลายโครงงาน
การวางแผนบุคคลในโปรแกรมวางแผนงาน infoBoard
การวางแผนบุคคลในโปรแกรมวางแผนงาน infoBoard
การวางแผนบุคคลในโปรแกรมวางแผนงาน infoBoard
การวางแผนบุคคลในโปรแกรมวางแผนงาน infoBoard
การวางแผนเครื่องจักร
การวางแผนเครื่องจักร
การวางแผนเครื่องจักรบน infoboard
การวางแผนเครื่องจักรบน infoboard
การวางแผนเครื่องจักรบน infoboard
การวางแผนเครื่องจักรบน infoboard
การวางแผนโปรเจ็คกับ infoboard
การวางแผนโปรเจ็คกับ infoboard
การวางแผนโปรเจ็คกับ infoboard
การวางแผนโปรเจ็คกับ infoboard
การวางแผนการชุมนุมบน infoboard
การวางแผนการชุมนุมบน infoboard
การวางแผนการบริการบน infoboard
การวางแผนการบริการบน infoboard
การจัดตารางเวลาการชุมนุมระหว่างประเทศ
การจัดตารางเวลาการชุมนุมระหว่างประเทศ
infoBoard แผนที่โมดูลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
infoBoard แผนที่โมดูลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
infoBoard แผนที่โมดูลประเทศไทย
infoBoard แผนที่โมดูลประเทศไทย
การวางแผนการผลิต ในเครื่องจักรเฉพาะทาง
การวางแผนการผลิต ในเครื่องจักรเฉพาะทาง
การวางแผนบุคคลในโปรแกรมวางแผนงาน infoBoard
การวางแผนบุคคลในโปรแกรมวางแผนงาน infoBoard
การผลิตเบื้องต้น และการวางแผนการผลิต
การผลิตเบื้องต้น และการวางแผนการผลิต
การวางแผนอุปกรณ์ เน้นช่วงเวลาที่ทำงานโดยใช้ เทคนิคกระจกฝ้าอินโฟบอร์ด
การวางแผนอุปกรณ์ เน้นช่วงเวลาที่ทำงานโดยใช้ เทคนิคกระจกฝ้าอินโฟบอร์ด
ลำดับของการวางแผนหลายโครงงาน
ลำดับของการวางแผนหลายโครงงาน
- การผลิตสีผงเคลือบที่มิติที่สามโครงการขาย Coating powder color production with third dimension sales projects
การผลิตสีผงเคลือบที่มิติที่สามโครงการขาย
การนำเข้างานสำหรับการผลิตสีและการจัดเรียงตามสี
การนำเข้างานสำหรับการผลิตสีและการจัดเรียงตามสี
การจัดตารางการผลิตโดยสีเคลือบผง Scheduling by colors of the coating powder production
การจัดตารางการผลิตโดยสีเคลือบผง
ตารางรายละเอียดของการเคลือบผงผลิต กรองบนหนึ่งงาน Scheduling details of the coating powder production, filtered on one job
ตารางรายละเอียดของการเคลือบผงผลิต กรองบนหนึ่งงาน
รายงานประจำวันในสายการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง
รายงานประจำวันในสายการผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง
รายการงานประจำวันในทุกสายการผลิต Daily tasklist on all production lines
รายการงานประจำวันในทุกสายการผลิต
งานผลิตโดยระบุวันครบกำหนด Production jobs listed by due date
งานผลิตโดยระบุวันครบกำหนด
รายการวันครบกำหนด,เน้นปัญหา List of due dates, highlighting problems
รายการวันครบกำหนด,เน้นปัญหา
โค้ดติ้งผลิตสีผง Coation Powder production colors
โค้ดติ้งผลิตสีผง
การติดตามเวลาในสายการผลิตในไทย Time tracking on production lines
การติดตามเวลาในสายการผลิตในไทย
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยกับโปรแกรมที่แตกต่างกัน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยกับโปรแกรมที่แตกต่างกัน
การผลิตแผ่นเวเฟอร์สำหรับภาพรวมของฮาร์ดดิสก์
การผลิตแผ่นเวเฟอร์สำหรับภาพรวมของฮาร์ดดิสก์
การผลิตเวเฟอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์โดยใช้ตัวกรอง
การผลิตเวเฟอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์โดยใช้ตัวกรอง
order การผลิตเวเฟอร์สำหรับซูมฮาร์ดดิสก์ 400% และเน้นคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
order การผลิตเวเฟอร์สำหรับซูมฮาร์ดดิสก์ 400% และเน้นคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
การผลิตเวเฟอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ รายงานความก้าวหน้าและขยาย 1000%
การผลิตเวเฟอร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ รายงานความก้าวหน้าและขยาย 1000%
การบริการ infoBoard เครื่องปรับอากาศและโครงการ
การบริการ infoBoard เครื่องปรับอากาศและโครงการ
การจัดการวางแผนทรัพยากรโครงการเครื่องปรับอากาศ
การจัดการวางแผนทรัพยากรโครงการเครื่องปรับอากาศ
การวางแผนทรัพยากร infoBoard เครื่องปรับอากาศ
การวางแผนทรัพยากร infoBoard เครื่องปรับอากาศ
การวางแผนทรัพยากรช่างไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
การวางแผนทรัพยากรช่างไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
การบริการวันหยุด infoBoard เครื่องปรับอากาศและโครงการ
การบริการวันหยุด infoBoard เครื่องปรับอากาศและโครงการ
การวางแผนการบริการฉุกเฉิน infoBoard
การวางแผนการบริการฉุกเฉิน infoBoard
โครงการ infoBoard เครื่องปรับอากาศงบประมาณเวลา
โครงการ infoBoard เครื่องปรับอากาศงบประมาณเวลา
 

+66 (0)2 1717 942 ext. 20

เราต้องการที่จะช่วยคุณในขั้นตอนแรก โปรดโทรมาหาเรา

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG