เชิญสัมผัสกับ infoBoard ทดลองใช้ฟรี

เชิญดาวน์โหลด infoBoard เวอร์ชั่นเต็มและทดลองใช้ให้ครบทุกฟังก์ชั่น (30 วัน)

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG