วิธีง่ายๆ ในการจัดระเบียบอย่างชาญฉลาด


เสริมสร้างกระบวนงานอุตสาหกรรมด้วยซอฟต์แวร์วางแผนงาน infoBoard

จัดระเบียบงานที่สลับซับซ้อนและวันที่ได้อย่างชัดเจนโดยใช้การวางแผนในรูปกราฟฟิค

ซอฟต์แวร์วางแผนงาน infoBoard เป็นเครื่องมือที่สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อจัดระเบียบงานและกระบวนงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความชัดเจนเข้าใจง่ายและฟังก์ชั่นการทำงานที่ได้มาตรฐานสูง infoBoard จึงเหนือกว่าซอฟต์แวร์วางแผนโครงการแบบเดิมๆ และทำให้สเปรดชีทกลายเป็นของล้าหลังไปเลย ซอฟต์แวร์วางแผนงานจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการประมวลคำสั่งตลอดเวลาและช่วยเสริมกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG