Meeting über Personaleinsatz mit infoBoard

วิธีง่ายๆ ในการจัดระเบียบทีมงานของคุณ


วางแผนกำลังคนอย่างชาญฉลาดด้วยซอฟต์แวร์วางแผนงาน infoBoard

การจัดสรรงานเพื่อประสิทธิผลสูงสุด กระจายงานอย่างทั่วถึง จ่ายงานพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพด้วยการวางแผนในรูปแบบกราฟฟิค

ด้วย infoBoard คุณสามารถวางแผนการใช้พนักงานได้อย่างที่วางแผนไว้และชาญฉลาดด้วย infoBoard ซอฟต์แวร์นี้จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของงานและงานต่างๆให้ทราบทุกวัน และจะแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อเกิดจุดที่ล่าช้าหรือติดขัด ดังนั้น infoBoard จึงช่วยให้คุณสามารถทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพื่อส่งมอบงานให้เสร็จทันวันที่กำหนดทุกครั้ง

Planning board จะพร้อมใช้งานเสมอและคอยรับผิดชอบในส่วนของการป้อนข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมด งานที่ค้างเกินกำหนดสามารถดำเนินการข้ามแผนกได้ต่อตามลำดับความสำคัญ ด้วยวิธีนี้ infoBoard จึงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการวางแผนงานทั่วทั้งบริษัทและทำให้เกิดความโปร่งใส นอกเหนือจากภาพรวมของกระบวนการทำงานต่างๆ ในปัจจุบันแล้วซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถวางแผนกำลังการผลิตหลังจากที่ป้อนแผนงาน วันลาพักร้อน และลำดับของกระบวนการทำงานที่เสร็จแล้วได้อีกด้วย โดยใช้วิธีการวางแผนที่เรียบง่าย และให้ผลลัพธ์ที่เข้าใจงานในรูปของกราฟฟิคอินเตอร์เซฟ.

การจัดตารางกำลังคนสำหรับกระบวนงานอัตโนมัติ - ประสานงานร่วมกับ infoBoard อย่างมีประสิทธิภาพ

infoBoard ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบทีมงานได้อย่างง่ายดายและชัดเจน สำหรับการนัดหมายในพื้นที่ให้บริการและในการวางแผนกำลังคน คุณสามารถมอบหมายงานให้แก่พนักงานและพิจารณาลำดับความสำคัญของงานในแต่ละแผนก ตารางวางแผนงานจะแสดงสถานะกระบวนการของคำสั่งล่าสุดและการใช้ทรัพยากรให้ทราบ

การวางแผนกำลังคนสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้อย่างฉับไว ไม่ว่าลูกค้าจะขอให้จัดส่งสินค้าเพิ่มเติมในเวลากระชั้นชิด ไปจนถึงกรณีอื่นๆ ซอฟต์แวร์นี้จะรองรับกระบวนการวางแผน พร้อมทั้งมีข้อมูลต่างๆ มากมายให้รับชม และจัดเรียงลำดับให้ดียิ่งขึ้น คุณก็เพียงแค่โทรแจ้งพนักงานให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทันที

ตารางวางแผนงานจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับผิดชอบทุกท่านในการจัดระเบียบและปฏิบัติงาน โดยเป็นฟังก์ชั่นหลักอย่างหนึ่ง การจัดสรรงานให้พนักงาน (ใคร ทำอะไร ที่ไหน และเมื่อไหร่) จะช่วยพัฒนาการติดต่อสื่อสารในทีมงานและช่วยให้ส่งงานทันเดดไลน์ การจัดส่งงานทันเวลาจะช่วยลดความเสี่ยงและช่วยให้คู่ค้าธุรกิจของคุณมีความมั่นใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้น

คุณจะได้รู้ถึงธุรกิจของตัวเองดียิ่งขึ้นโดยอาศัยผลการวางแผน ในระหว่างกระบวนการ คุณสามารถวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้เป็นหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ เพื่อประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจของคุณเองและลูกค้า

ในการวางแผนกำลังคนด้วย infoBoard นั้น มีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

  • ฟังก์ชั่น infoBoard SyncTool Server ช่วยในการซิงค์ข้อมูลในฐานข้อมูลของบริษัทและตารางวางแผน  infoBoard ของคุณ
  • ฟังก์ชั่น infoBoard SyncExchange Server สามารถซิงค์งานในตารางวางแผนกับปฏิทิน Outlook ของพนักงานได้
  • ฟังก์ชั่น infoBoard Business Controller ซอฟต์แวร์วางแผนงานจะได้รับการประเมินและแสดงการวิเคราะห์เชิงกราฟฟิคในรูปแผนผังธุรกิจต่างๆ

+66 (0)2 1717 942 ext. 20

เราต้องการที่จะช่วยคุณในขั้นตอนแรก โปรดโทรมาหาเรา

Weitere Branchen:

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG