Multiprojektplanung mit infoBoard

วิธีง่ายๆ ในการบรรลุเป้าหมาย


บันทึกภาพรวมของโครงการได้ทุกเวลา ตั้งแต่แหล่งทรัพยากรที่ใช้งานไปจนถึงการนัดหมายขั้นสุดท้าย

บันทึกภาพรวมของโครงการได้ทุกเวลา ตั้งแต่แหล่งทรัพยากรที่ใช้งานไปจนถึงการนัดหมายขั้นสุดท้าย

infoBoard ช่วยให้การวางแผนโครงการสำหรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นไปอย่างโปร่งใสและยืดหยุ่นได้ดี ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้วางแผนกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ โดยมอบหมายงานให้กับทรัพยากรต่างๆ โดยตรง นอกจากนั้น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรยังจะได้รับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับตารางวางแผนงานสำหรับประสานงานกับพนักงานทุกฝ่ายอีกด้วย ผู้จัดการโครงการทุกคนที่รับผิดชอบงานโครงการของลูกค้าจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือสำหรับวางแผนและสามารถเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ และลำดับความสำคัญของงานได้ในทันที

ด้วย infoBoard คุณจะสามารถบ่งชี้ปัญหาที่ติดขัดภายในโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการที่เหมาะสม งานที่ต้องใช้ทรัพยากรที่หลากหลายจะถูกแสดงอย่างชัดเจน สถานะประจำวันจะแจ้งความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา เช่น การเฝ้าสังเกตเหตุการณ์สำคัญ และจุดทดสอบ ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าจะส่งมอบงานได้อย่างแน่นอน

ด้วย infoBoard คุณจะสามารถวางแผนโครงการได้ตามความต้องการในธุรกิจของคุณ

ตารางวางแผนงาน infoBoard ช่วยให้คุณวางแผนได้อย่างมั่นใจสำหรับแต่ละแผนกในบริษัทของคุณ ได้แก่ ความโปร่งใสสูงสุดในทุกโครงการ การบูรณาการด้านการวางแผนงานและการลาพักร้อน และการจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการ นับเป็นพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตของคุณ

กราฟฟิคอินเตอร์เฟซใช้งานง่ายและให้ผลลัพธ์ครบวงจรที่ใช้งานง่าย ซึ่งมีอยู่ในทุกพื้นที่ สามารถเรียกดูสถานะการดำเนินการคำสั่งปัจจุบันและการใช้ทรัพยากรได้ในทันที คุณสามารถมอบหมายโครงการให้แก่พนักงานได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยวิธีการนี้ คุณจึงสามารถจัดลำดับในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายและอย่างชาญฉลาด เนื่องจากในกระบวนการมีความโปร่งใสสูง คุณจึงสามารถเสริมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการผลิตงานให้เสร็จทันเวลา

ตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างฉับไวและยืดหยุ่นได้ด้วยตารางวางแผนงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทำงานผิดพลาด ไปจนถึงลูกค้าขอให้เปลี่ยนแปลง คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์วางแผนงานของเราหากจำเป็น โดยมีแหล่งข้อมูลที่สามารถเรียกดูได้จำนวนมากมายโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ จึงช่วยให้คุณไม่ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าหรือวางแผนที่ผิดพลาด

ส่วนในเรื่องการวางแผนจริงๆ นั้น ซอฟต์แวร์ infoBoard ช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการในบริษัทของคุณเองดียิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้จะให้ข้อมูลพื้นฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจและช่วยพัฒนาหลักปฏิบัติงานที่ดีที่สุดใหม่ๆ อีกด้วย

ในการวางแผนโครงการด้วย infoBoard นั้น ซอฟต์แวร์ของเรามีฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้

  • ฟังก์ชั่น infoBoard InfoPro ช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการล่วงหน้าในรูปของแบบรายการและแผนผัง Gantt และหากต้องการ คุณยังสามารถถ่ายโอนการวางแผนล่วงหน้าไปยังซอฟต์แวร์วางแผนงานและผสานเข้ากับแผนโครงการที่มีอยู่เดิมได้โดยอัตโนมัติ
  • ด้วยฟังก์ชั่น infoBoard SyncExchange Server คุณสามารถซิงค์แผนโครงการเข้ากับปฏิทิน Outlook ของพนักงานได้อย่างง่ายดาย
  • ฟังก์ชั่น infoBoard Business Controller  ใช้สำหรับวิเคราะห์ตารางวางแผนงานในแง่ของการใช้ทรัพยากร ความสำเร็จ ตลอดจนระดับคุณภาพ และแปรรูปการวิเคราะห์ออกมาในรูปของแผนผังธุรกิจ

+66 (0)2 1717 942 ext. 20

เราต้องการที่จะช่วยคุณในขั้นตอนแรก โปรดโทรมาหาเรา

Weitere Branchen:

“ด้วย infoBoard เราสามารถผสานรวมความพร้อมใช้งาน กำลังการผลิต และการวางแผนปฏิบัติงานสำหรับคนและเครื่องจักรไว้ในซอฟต์แวร์วางแผนงานได้”

Hermle AG